יום רביעי, 7 בדצמבר 2016

המין האנושי, עבר ועתיד פרק ג' - מכה לתורות הגזע


פרק ג' בסדרה עבר ועתיד המין האנושי 


הפוסט יעסוק בעברנו - עבר המין האנושי. לא בהיסטוריה אלא הרבה לפני ייסוד ההיסטוריה הכתובה - הפרה היסטוריה של המין האנושי. הרבה לפני שהאדם כתב ואפילו לפני שהיה מסוגל לדבר מעבר למחוות וקולות של קופים. נתחיל בתקופה קדומה מאוד של ניצני המין האנושי בדרכו האבולוציונית אל מה שאנחנו כיום. 

אקדים שראשית, המדע הוכיח חד משמעית  כי האדם לא נוצר ביום אחד במהלך "ששת ימי בריאה של העולם". והמין האנושי הומו ספיינס (שהוא המין שלנו, האדם הנבון) אינו מין האדם הראשון והוא לא הופיע ('נברא' לפי  התנ"ך) לפני פחות מ- 5,500 שנה, אלא הרבה לפני כן. ובמקביל למין האנושי שלנו חיו במקביל אלינו מיני אדם אחרים שקדמו לנו. ומי שהביאה אותנו להיות מין אדם היחיד לעת עתה היא האבולוציה. כפי שנראה בהמשך סדרת כתבות זו, האבולוציה ממשיכה לפעול, ויש עדויות לניצנים העשויים להוביל להתפתחות מיני אדם חדשים, במקביל לתהליך הכחדה של המין שלנו. 

בדיון בעבר ובעתיד המין האנושי מתקיימות נקודות הנחה שגויות של הציבור הרחב אודות תורת האבולוציה ככלל והאבולוציה של האדם בפרט.

טעות נפוצה ראשונה - מוצא האדם הוא ממין קוף הקיים כיום. אך למעשה מוצא האדם של היום וקופי האדם של היום הוא מאב קדמון משותף. יש לזכור שאותו אב קדמון שהיה מין קוף-אדם הוא מין שכבר אינו חי כיום. לכן נכון לומר כי מוצא האדם והקופים כאחד הוא ממיני קופים קדומים. במובן ההגדרה המדעית הזואולוגית, האדם הוא קוף בעצמו. הזואולוגים משייכים את האדם לתת-סדרה Simiiformes (שפירושה בלטינית: 'בעלי צורת קוף'), לעל-משפחה קופי-אדם (בלטינית Hominoidea , שפירושה המילולי 'דמויי אדם') ובתוכה למשפחת ההומינידים (הכוללת את האדם, את השימפנזה ושאר מיני קופי האדם של היום). לא לחינם אנחנו וקופי האדם נחשבים למשפחה אחת - הדמיון הגנטי בינינו לשימפנזה הוא 98.5%! כלומר שוני של כפחות מאחוז וחצי בינינו לבין קופי אדם. כאשר השונות הגנטית בין בני האדם בינם לבין עצמם הוא כמעט חצי אחוז.


אנחנו וקופי האדם חולקים אותם גנים בדיוק. ההבדל בינינו הוא בעיקרו עניין של כמות. כלומר הבדלים כמותיים בשיעור הביטוי של כל גן וגן. כדי לסבר את האוזן, מונגלואידים בני מיננו, הסובלים מפיגור שכלי מסוים, מבטאים 50% יותר תוצרי הגנים הממוקמים על כרומוזום 21. כלומר, במקרה זה ביטוי של 50% יותר של אותם גנים - מוביל לפיגור השכלי ולשאר תופעות הנצפות באלה שנולדים עם מונגלואיזם (טריזומיה 21).

טעות נפוצה שנייה - האבולוציה מתנהלת כ'סוּלם'. כלומר, מעבר באופן סדרתי, מצורות פשוטות יותר למורכבות יותר. תפיסה פשטנית ולא נכונה זו מתבטאת בתמונת 'מצעד הקידמה', אשר בתרבות הציבור המערבי, נוטים לזהותה עם רעיון האבולוציה.תמונת מצעד הקידמה המתארת את אבולוציית האדם על פי תפיסה שגויה: שרשרת קווית או 'סולם' המתחיל מקוף-אדם 'פרימיטיבי' ומסתיים באדם 'מפותח'.


אולם במציאות, כל הקבוצות החיות השונות, המוכרות היטב מהמאובנים שנמצאו, מראות אבולוציה בעלת מבנה של שיח מסועף מאוד, שאיננה בהכרח 'מתקדמת' ליצורים מורכבים ומתוחכמים יותר. התפיסה הזו כונתה על ידי סטיבן גוּלד  'השיח'. 

האבולוציה של האדם אינה יוצאת דופן מבחינה זו: היא מאוד מסועפת ורבים מן המינים הכלולים בה התקיימו במקביל למשך זמן רב. למשל, גם האדם כלל מספר מיני אדם שחיו במקביל בזמן כל שהוא, כפי שמתואר בתמונה הבאה - שמציגה את תפוצת המינים האלה ביבשות השונות, על פי עדויות מקום הימצאותם של שלדים, עצמות וגולגלות וכן תארוך בשיטות מדעיות שונות:


עץ האבולוציוני של מיני האדם המאוחרים, המראה את ההגירות העוקבות מאפריקה לשאר היבשות. מיני האדם הקדומים היו קיימים כבר לפני למעלה משני מיליון שנים.

מהתמונה הזו ניתן לראות שמין האדם הומוארקטוס חי בתקופה מסוימת במקביל יחד עם מין האדם הניאנדרטלי ושמין האדם הניאנדרטלי חי במקביל עם האדם ממיננו במשך תקופה מסוימת (לפחות כ-25 אלף שנה).למעשה האדם הניאנדרטלי נעלם רק לפני כ-25,000 שנה. במקביל חיו עוד מיני אדם מודרניים נוספים שנכחדו - כמו אדם היידלברג, אדם אנטקסטור ואחרים.

האדם הניאנדרטלי נחשב עד 1910 כאנושי למחצה, בלי היציבה הזקופה לחלוטין ופחות אינטליגנטי מהאדם המודרני. לפי תפיסה זו, נחשב בעבר האדם הניאנדרטלי כצורת ביניים בין קופי האדם לבין האדם הנבון המודרני. האדם הניאנדרטלי גם נחשב אז שונה מדי מאיתנו מכדי שיהיה אב קדמון שלנו. מאוחר יותר, לאחר שנמצאו שלדים של צורות אחרות של בני אדם מוקדמים, השתנתה התפיסה לגביו והוא נחשב כיום קרוב מאוד אלינו מבחינה אבולוציונית. אולם מחקרים גנטיים שנעשו לאחרונה על דנ"א שבודד מהעצמות קובעים, שהאדם הניאנדרטלי אינו האב הקדמון שלנו, אלא שאנחנו והם צאצאיו של אב קדמון משותף המכונה אדם היידלברג. בנקודת זמן מסוימת חלה ההתפצלות מאדם היידלברג לאדם הנאנדרטלי ובנקודת זמן מאוחרת יותר ההתפצלות למין האדם שלנו.

בעצם מהי ההגדרה של מין

מין מוגדר כפרטים שיכולים להעמיד צאצאים פוריים. הסוס והחמור הם מינים נפרדים, כי למרות שהם יכולים להעמיד צאצאים (הפרד), הצאצאים האלה אינם פוריים. כעת אולי תופתעו לגלות כי מחקרים גנטיים חדשים מהחומר הגנטי שבודד משלדים שנמצאו בחפירות ארכאולוגיות או בחפירות אקראיות, מצביעים שיתכן וטעינו לגבי שיוך האדם הניאנדרטלי כמין נפרד מאיתנו ובעצם אנחנו והניאנדרטלים  רק תת-מינים אחד כלפי השני - כפי שהכלב והזאב אינם מינים נפרדים, אלא תת-מינים. הרי כולנו יודעים שהזאב והפודל יכולים להביא צאצאים בני כלאיים, שהם פוריים ויכולים להעמיד צאצאים בעצמם. על כך עוד ארחיב בהמשך.

האדם הניאנדרטלי ואורח חייו הצית את הדמיון ואולי חלקכם קראו את הספר משנות השמונים - שבט דוב המערות, או צפו בסרט. שבט דוב המערות הוא רומן היסטורי בדיוני מאת הסופרת ג'ין מ. אואל. זהו הספר הראשון בסדרת ספרים המכונה "ילדי הארץ" או "ילדי האדמה", העוסקים בהתפתחות האנושות המודרנית בשחר ימיה, ובחקר מערכת היחסים שאפשר שהתקיימה בין הניאנדרטלים לבין ההומו סאפיינס, האדם המודרני, בתקופה בה חיו שתי צורות האדם זו לצד זו, באירופה של סוף עידן הקרח.

הספר
הסרט
                                                   


                                                   
בספר המרתק ובסדרת הספרים שבאה אחריו, בין הניאנדרטלים לבין האדם המודרני יש יחסים מתוחים של פחד ושנאה הדדיים. בני השבט הנאנדרטלי קוראים למודרניים "האחרים", ואילו הם מכונים על ידי בני האדם המודרני בכינוי הגנאי "שטוחי ראש", כאשר בני האדם המודרניים (אנחנו) שונאים אותם, בזים להם ומפחדים מהם. על פי הספר, בני השבט הניאנדרטלי נוטים בדרך כלל להתרחק ולהימנע ממפגש עם ה"אחרים", אולם בחברת האדם המודרני נודעים סיפורים על מקרים בהם צעירים מתגרים בכוונה ב"שטוחי הראש". הורגים בהם ואונסים את נשיהם. ילדי הכלאיים משני הגזעים, המכונים על ידי הניאנדרטלים "ילדי רוחות מעורבים" נחשבים לתועבה, והדיבור על אפשרות כזו הוא בגדר טאבו בקרב השבט הניאנדרטלי. גיבורת הסיפור, שהיא ילדה מודרנית (כמונו) שאומצה על ידי שבט ניאנדרטלי, לאחר שאיבדה את משפחתה באסון טבע - יולדת ילד תערובת כזה.

האם דבר כזה אפשרי שהתקיים במציאות? האם באמת נולדו ילדי תערובת כאלה במציאות? את זאת נראה בהמשך.

לפני כן הבה נראה מה ידוע לנו על האדם הניאנדרטלי. הוא היה נמוך קומה במקצת מאיתנו, חסון, בעל כתפיים רחבות, חזה גדול,ידיים ורגליים חזקות ושריריות במיוחד. אך מה לגבי תווי פניו? עד לאחרונה חשבו שהוא נראה כך:אך מראה פניהם של ניאנדרטל ושל ילד ניאנדרטלי, כפי ששוחזרו מגולגלות שנמצאו, על ידי תוכנת מחשב מיוחדת ומדויקת שפותחה לאחרונה (לזיהוי מראה פנים אמיתי של גולגלות קורבנות רצח), הוא דווקא כזה:האם הם נראים לכם שונים מאיתנו? אם הייתם פוגשים אותם היום ברחוב, האם הייתם מזהים שהם ניאנדרטלים? המאפיין הגלוי העיקרי המבדיל בין האדם הניאנדרטאלי לבינינו בתווי הפנים הוא היעדר הסנטר הבולט. 
הפתעה נוספת מתגליות מדעיות חדשות היא שחלק מהניאנדרטלים היו ג'ינג'ים או בלונדינים.

אז במה הם היו שונים מאיתנו מלבד יציבה, שריריות וחוזק? חשבו שהם מפגרים בשכלם. האם אכן כך? 
המאפיין את שלבי המעבר של סוגי קופי האדם אל סוגי האדם למיניהם הוא עליה בגודל המוח יחסית לגודל הגוף. בימינו אנחנו מיחסים קשר בין מידת האינטליגנציה, ההולכת ועולה עם העליה ביחס גודל מוח/גוף. אז לידיעתכם, היחס הזה אצל הניאנדרטלים היה דווקא גבוה ב-10% משלנו, ולפי קריטריון זה הם אמורים להיות חכמים מאיתנו. אולי עוד דבר שיפתיע אתכם הוא שהמשקל הממוצע של המוח שלנו היום הולך ופוחת, והוא 50 גרם פחות מהמוח של אבותינו המודרניים בעבר. האם זה נובע מכך שכיום אנו מפעילים את מוחנו פחות, בגלל הקידמה הכוללת מחשבונים, מחשבים, אביזרים ומכשירים מלאכותיים למיניהם? או שאולי המוח שלנו הולך ומתייעל על ידי יצירת חיווטים חדשים ומייתר נוירונים (תאי עצב) "קדומים"? אינני יודע את התשובה, אבל ידוע שכמות גדולה של תאי עצב הולכת ומתנוונת בשנה הראשונה לאחר הלידה, לצד יצירת חיווטים חדשים בין תאי העצב הנותרים, שבמקביל מזוהות עם שכלול המיומנויות המולדות ולרכישת מיומנויות חדשות. רכישת מיומנויות המקנים למידה ומיומנויות שאתם אנחנו רוכשים במקביל. אולם נחזור לאדם הניאנדרטלי. 

חשבו שהאדם הניאנדרטלי לא ידע לדבר והשתמש בשפת הסימנים. אולם מחקרים גנטיים חדישים שנערכו על דנ"א שמוצה מהעצמות שלו, גילו שהניאנדרטלים נשאו כמונו את 'גן הדיבור', אבל גן דיבור פגום במקצת (עם מוטציה), כפי שמוצאים בבני אדם בעלי קשיי דיבור בני ימינו. מכאן האפשרות שהניאנדרטלים דיברו במידה זו או אחרת - סבירה בהחלט.

חשבו שהניאנדרטלים היו פרימיטיבים ולא תרבותיים. אז לידיעתכם, ממצאים ארכאולוגים הראו שהם הבעירו מדורות אש לחימום ולבישול במערות שלהם. הם יצרו כלים משוכללים מאבן בעלי סימטריה ואיכות ייצור גבוהה ואפילו תכשיטים. בתחילה התכשיטים היו צמידים ושרשראות העשויים משיני חיות שהם היו מחוררים אותם ומעבירים דרכם חבל דק. יותר מאוחר, לפני כ-40 אלף שנה, הם ייצרו כבר תכשיטים מתוחכמים מאבן ועצמות. 
גבירותיי ורבותיי - תכשיטים זה כבר לא הישרדות, זוהי תרבות. 
יש רמזים ארכאולוגיים שהם גם היו צובעים את פניהם (מתאפרים). הם היו קוברים את מתיהם וכנראה ערכו טקסים בהם הם פיזרו עליהם אוכרה אדומה. הם כנראה גם השתמשו בסמי הזיה בעת הטקסים.
הם גם תפרו כנראה בגדים מעור ופרווה, כי נמצאו שרידי מחטים העשויות מעצמות. 

הם חיו בשבטים שמנו כמה עשרות והיו נוודים, אך שבו תמיד לאתרים קבועים. מבדיקות ביוכימיות של עצמותיהם ניתן לקבוע מה הם אכלו. בדיקות אלה העלו שמזונם היה מבוסס על ציד חיות קטנות כמו סוסים, פרות ועיזים, אך מזונם כנראה לא כלל בשר חיות גדולות כמו ממותות, עופות או בשר דגים שאכלו אז בני מיננו. הם היו גם מלקטים שורשי מאכל, פקעות, אגוזים ומזון אחר מהצומח. 
באחרונה התגלו בספרד מאובנים ועליהם סימנים שעשויים להעיד על קניבליזם. להזכירכם קניבליזם היה מקובל גם בשבטים של בני אדם ממיננו עד לאחרונה.

כאמור, האדם הניאנדרטלי נכחד, אך אין הכחדתו של האדם הניאנדרטלי מעידה בהכרח על כך שהוא היה פחות מפותח מן האדם המודרני. מהי סיבת הכחדתו של האדם הניאנדרטלי, אין אנו יודעים. יש הסוברים שגופו שהיה מותאם לחיים בסביבה קפואה בתקופת הקרחונים, היה פחות מותאם לאחר הפשרתם ושינוי מזג האוויר. לאחר הפשרת הקרחונים והתחממות כדור הארץ, חוזקם וחסינותם כבר לא היוו יתרון כפי שהיה בעבר. יתכן גם כי פלישתו של האדם המודרני (אנחנו) לאזורי המחיה שלהם, יצרה תחרות ועדיפות לאדם המודרני, שאולי היה גמיש יותר (פיזית ומחשבתית). יש עוד הרבה השערות, ולא אלאה אתכם בהשערות. אולם, רבים מהחוקרים חושבים שהאנשים "המתועבים" האלה הושמדו על ידינו. די להתבונן על מלחמות התרבויות המתרחשות כיום בין חברות ועמים בינינו, כדי לא לשלול את האפשרות שאנחנו הכחדנו את הניאנדרטלים, שמספרם לא היה רב וכלל כנראה בסביבות 15 אלף פרטים בלבד.

טעות נפוצה שלישית לגבי האבולוציה של האדם - היא המחשבה שהאדם הניאנדרטלי היה בעצם אבינו הקדמון מצד אחד, וכי לא היו מיקרים שבהם נולדו צאצאים בני תערובת, מצד שני. מסקנות מעין אלו נחשבות כיום כשגויות. מדוע? 

ראשית, נמצאו שלדים המעידים על סממנים של בני תערובת כאלה. בדיקות גנטיות מולקולריות מאפשרות להבחין בין גנים ייחודיים שאפיינו את הניאנדרטלים לעומת אלה שלנו. לא מדובר בגנים שונים לחלוטין, אלא בגנים מסוימים שעברו מוטציות. ההפתעה הגדולה מבדיקות אלה הייתה שהדנ"א של האדם הלבן כיום, מכיל 1-4% גנים ניאנדרטליים. 

הדבר מעיד שאכן נולדו בני תערובת לאדם הניאנדרטלי והאדם המודרני. אלא שהתופעה לא הייתה כל כך נפוצה - כנראה, בגלל הבדלים תרבותיים בין שני סוגי האדם, והטאבו שהיה בשני הצדדים כנגד הזדווגויות כאלה. 

אך מה אומרת העובדה שהאדם הלבן כיום מכיל גנים ניאנדרטליים? 
הדבר מצביע על כך שאנחנו והניאנדרטלים בני אותו מין, כי בני מין מוגדרים ככאלה שיכולים להעמיד צאצאים פוריים שתכונותיהם מורשות לדורות הבאים. אם כך, אנחנו והניאנדרטלים רק בני תת-מין שונים - באותה מידה שהכלב שונה כיום מהזאב. הכלב והזאב יכולים להעמיד צאצאים בני כלאיים פוריים. 

השונות הגנטית בינינו לבין הניאנדרטלים התרחשה כנראה מפיצול מאב קדמון משותף, שנכחד (כנראה אדם היידלברג). אולם, מאוחר יותר - כאשר האדם הלבן פלש לתחומי המחיה של הניאנדרטלים באירופה הצפונית - התרחשו אי אלה זיווגים ולידת בני תערובת, שלימים גרמה 'לזיהום' הדנ"א של האדם הלבן בן מיננו בגנים ניאנדרטלים. מדוע אני קורא לזה 'זיהום'? כי בני האדם האפריקני השחור אינו נושא, או כמעט לא נושא, את הגנים הניאנדרטלים.

תגלית מדעית זו הינה מכה מתחת לחגורה לתורות הגזע למיניהן
כי אין סיבה לכנות את הגזע השחור "שחורים מזוהמים". 
כי מי שהדנ"א שלהם 'מזוהם' בגנים ניאנדרטלים הם דווקא בני "הגזע הארי" של היטלר.

איזה לקח אנחנו צריכים לקחת מהמידע שהצגתי בפוסט זה וממידע מדעי נוסף, שקצרה היריעה מלהכילו כאן? 

הלקח הוא שמדע הביולוגיה מערער את אמונותיהם של הגזענים למיניהם ושל הבריאתנים. בברית המועצות לשעבר, סטלין עצר את המחקר הביולוגי המודרני, מהסיבה שהביולוגיה מצביעה שקיימת שונות גנטית בין כל בני האדם, בכל חברה, ובתוך אותה החברה. זה לא התאים לתאוריות השוויון של הקומוניסטים. על כך רוסיה משלמת כיום ביוקר בתחום המחקר הביולוגי, שמפגר לעומת זה של העולם המערבי.

השונות הגנטית באדם עדיין חיה ובועטת ומהווה בסיס להמשך האבולוציה של האדם. כלומר ליצירת תתי מין ומיני אדם חדשים. 
קיימת בינינו שונות בגנים כמו העמידות לחלבון הלקטוז שבחלב, שונות בגנים שגורמים להשמנה ולמחלות שונות. השונות הזו יכולה להיות ממש נרחבת כמו למשל בטיבטים, שבהם חל שינוי בסט של הרבה גנים - שינויים שחלו בתקופה קצרה יחסית, בעקבות המעבר למגורים בסביבה הררית דלת חמצן - שינויים שמאפשרים להם לחיות בסביבת מגורים זו. על נושא זה ארחיב בפוסט נפרד בסדרה.

שמרנים וגזענים - היזהרו! מדעי הביולוגיה והארכאולוגיה מוכיחים את טעויותיכם. אבל לצער התרבות התבונית, יש האומרים ששום תגלית מדעית לא תשנה את אמונותיהם של הנחשלים. שטוענים שהאמונה שלהם אינה זקוקה להוכחה מדעית ואינה יכולה להישלל על ידי המדע. לכן הם מתעלמים מעובדות שיכולות לערער את אמונתם ונתלים בתילי תילים של השערות ועובדות שהינן חד משמעית אינן נכונות, ולמעשה האמונות שלהם נתמכות בפרשנויות מסולפות של עובדות, התפלפלויות והתפתלויות סרק.
על אלה אקדיש פוסט קטלני מיוחד.אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה

אפשר להשאיר תגובה כאן